STICHTING VESTA

Communicatiemateriaal

Over Stichting Vesta
Stichting Vesta komt op voor vluchtelingenvrouwen en -kinderen.
Zij investeren in opvang, een goede rechtsgang, zelfredzaamheid van de vrouwen en in een lobby om het Nederlandse asielbeleid en de publieke opinie te beïnvloeden.
Communicatiemateriaal
Infographics, brochure, affiche, logo&huisstijl, slideshow