HEIJMANS NEDERLAND

App Geen Ongevallen

De GO! App. Een superhandige tool voor in de bouwwereld! Binnen Heijmans is veiligheid een absolute must, want werken in de bouw brengt risico’s met zich mee. Doet zich een onveilige situatie voor, dan kan deze gemeld worden met de GO! App. Iedereen met een smartphone kan met deze App onveilige situaties vastleggen en doorgeven. Zonder rompslomp met papieren en formulieren, zodat er meer tijd over blijft om in te grijpen en ongevallen te voorkomen.