BRABANT REMEMBERS

Verhalen-bundel

In de Tweede Wereldoorlog zijn levens voor altijd ingrijpend veranderd. In dit boek vertellen we deze bijzondere, inspirerende verhalen: groot of klein, over mobilisatie, verzet, collaboratie of bevrijding. Verhalen waarin een levensveranderende gebeurtenis, keerpunt of dilemma centraal staat. Meer dan vijfenzeventig persoonlijke verhalen, voor iedere Brabantse gemeente tenminste één verhaal. Samen geven ze een goed beeld van de impact van de Tweede Wereldoorlog op de samenleving. Daarnaast zijn de verhalenverrijkt met verschillende essays en historische kaders die het tijdsframe en bijzondere gebeurtenissen duiden. Het uiteindelijke resultaat, ‘Brabant, brug naar vrijheid’, is in het bijzijn van burgemeester Jack Mikkers gelanceerd.

De bundel is gemaakt i.s.m. Tomas concept & creation
Grafisch Ontwerp: Puntdef.nl en Tomas concept & creation