GEMEENTE ZOETERWOUDE

Verandertraject in beeld

Communicatie concept
In tekst en beeld worden ambtenaren, het college, leveranciers én de burgers geïnformeerd over de veranderende werkwijze van de gemeente. Herstructureren van de werkwijze in 5 stappen zowel intern als extern en herpositioneren in de Gemeente Zoeterwoude.